РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ДОБРИЧ

РДПБЗН Добрич

Комисар инж. Дарин Димитров - Директор

Главен инспектор инж. Тихомир Катранджиев - Началник сектор "ПСД"

Главен инспектор инж.Стоян Георгиев - Началник сектор "ПКД"

Анелия Георгиева - Началник сектор "Административен"

 

 

РСПБЗН

РСПБЗН - Добрич

Главен инспектор инж. Йордан Йорданов - Началник

Старши инспектор инж. Калоян Младенов - Началник група "ПСД"

Старши инспектор инж. Петър Петров - Началник група "ДПК и ПД"

 

РСПБЗН - Балчик

Главен инспектор инж. Антон Антонов - Началник

УПБЗН - Кранево

Пламен Радковски - Началник противопожарен участък

 

РСПБЗН - Тервел

Главен инспектор инж. Атанас Георгиев - Началник

 

РСПБЗН - Каварна

Главен инспектор инж. Олег Трайчев - Началник

 

РСПБЗН - Генерал Тошево

Главен инспектор инж. Божидар Бонев - Началник

 

РСПБЗН - Крушари

Главен инспектор инж. Стелиян Стефанов - Началник

 

РСПБЗН - Шабла